Menu

Teşvik Belgeli Yatırımlara %100 Vergi İndirimi

30.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1950 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9’uncu maddesinin uygulama süresi 31.12.2022’e uzatılmıştır.

Buna göre, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, yatırıma katkı oranı “%55” ve “%65” yerine “%70” ve “%80”, indirimli kurumlar vergisi oranı “%100” ve yatırıma katkı tutarına mahsuben diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlere uygulanacak yatırıma katkı tutarı oranı “%100” olarak uygulanacaktır.