Menu

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) Geçiş ve Uygulama Danışmanlığı

  • TFRS dönüşümü için ayrıntılı bir proje planı hazırlanması ve geçiş süreci boyunca her türlü destek ve danışmanlık hizmetinin sunulması,
  • TFRS’nin finansal tablolar ve dağıtılabilir kar üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi,
  • TFRS hesap planı tasarımının yapılması,
  • Bilgi sistemlerinin TFRS ile uyumlu hale getirilmesi,
  • Teorik ve uygulamalı TFRS eğitimleri sunulması.