Menu

Bağımsız Denetim

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri  kapsamında, sermaye şirketlerinin ve tarım satış kooperatif birliklerinin finansal tabloları ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Risk odaklı denetim yaklaşımı çerçevesinde, işbirlikçi ve her konuda danışılabilen, kolay erişilebilen ve müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayan ekibimiz ile yüksek kalitede denetim hizmeti verilmektedir.