Menu

Vergi Danışmanlığı

  • İşletmelerin ticari hedef ve beklentileri ile vergi kanunları arasındaki optimum dengeyi sağlamaya yönelik kapsamlı, detaylı ve değer katan vergi danışmanlığı hizmetleri,
  • Vergi kanunları çerçevesinde genel bilgilendirme ve danışmanlık,
  • Her işletmenin yapısı, hedefleri, faaliyet gösterdiği sektör gibi özellikler dikkate alınarak işletmeye özgü geliştirilecek teknik destek ve danışmanlık hizmetleri,
  • Lisans, royalti, bayilik sözleşmeleri, teknik servis, gider paylaşımı vb. sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından değerlendirilmesi,
  • İşletmelerin borçlanma politikalarının vergisel yönden analiz edilmesi,
  • Alternatif finansman modellerinin vergisel yönden değerlendirilmesi.