Menu

Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyet İşlemleri

Yatırım indirimi, eğitim yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası, dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması, TÜBİTAK Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri, TÜBİTAK AGY500 Raporları, Kalkınma Ajansları desteklerine ilişkin değerlendirme ve rapor hizmetleri.