Menu

Uluslararası Vergi Danışmanlığı

  • Yabancı kurum ve kişilerin vergilendirilmesi,
  • Uluslararası vergilendirme,
  • Vergi anlaşmaları,
  • Uluslararası vergi planlamasına yönelik vergi danışmanlık hizmetleri,
  • Yabancı ortaklara ödenen kar paylarının vergilendirilmesi,
  • Yabancı kurumlara yapılan gayri maddi hak bedeli, hizmet bedeli vb. ödemelerin vergilendirilmesi,
  • Transfer fiyatlandırması risk analizi.